Specialist educatie la distanta!

Sustinem educatia la distanta ca proces de invatare si cautam sa angajam in echipa noastra un Specialist
educatie la distanta!

Fundatia ”Centrul de Resurse pentru Educatie si Formare Profesionala”(CREFOP) recruteaza
Specialist educatie la distanta, cu norma full-time, pentru sediul din Bucuresti

Responsabilitati:

• Identifică şi analizează nevoile specifice de instruire ale grupului tinta;
• Analizează cadrul general în care se integrează programele educationale;
• Stabileşte obiectivele programelor educationale în conformitate cu nevoile de instruire şi
caracteristicile grupului tinta;
• Analizează mediul de instruire şi stabileşte resursele necesare implementării programelor
educationale;
• Proiectează şi implementează programe educationale;
• Proiectează, realizează şi testează conţinuturile şi materialele de instruire;
• Proiectează curriculum-ul din sfera educaţiei;
• Integrează TIC în procesele de instruire;
• Participă la realizarea conţinuturilor şi materialelor suport pentru educatia la distanta si apoi le
testeaza;
• Proiectează şi elaborează instrumentele de evaluare pe baza criteriilor stabilite;
• Evaluează şi analizează eficienţa programelor de instruire şi a metodelor utilizate în procesele de
instruire
• Asistă activitatea expertilor implicati în procesul de instruire;
• Participă la sesiuni de instruire continuă în scopul dezvoltării competenţelor profesionale;


Mentiuni:

➢ Experienta specifica 3 luni in educatie/formare profesionala (experienta dovedita prin CIM/ fisa de
post);
➢ Experienta in implementarea si transformarea continutul tehnic in modalitati interactive de lucru
online/platforme de minimum 6 luni.
Cei interesati sunt rugati sa transmita o scrisoare de intentie si CV, la adresa de e-mail: jobs@crefop.ro,
pana la data: 15.05.2023.
Mentionam ca doar persoanele ale caror CV-uri vor fi selectate, vor fi invitate la intervi