Conferința finală în cadrul proiectului Establishment of a Modular Ecvet System in Europe

În data de 06.07.2018 va avea loc la Istanbul, conferința finală în cadrul proiectului Establishment of a Modular Ecvet System in Europe – 2015-1-TR01-KA202-022287, finanțat prin programul ERASMUS +. Proiectul a urmărit dezvoltarea unui sistem de recunoaștere a învățării anterioare a „managerilor de eveniment”.  În acest proiect am sporit accesul participării adulților la învățarea pe tot parcursul vieții „permițând accesul flexibil la formare și la calificări” prin intermediul platformei online dezvoltate în cadrul proiectului  http://etraining.esvet.org/

Mai multe informații despre proiect puteți găsi pe website-ul dedicat: http://esvet.org/