Portofoliu proiecte

 Anul ID Proiect Finanțator Lider de parteneriat Website proiect
2017 Desegregarea Romilor Prin Aplicarea, Gestionarea Și Operaționalizarea Măsurilor De Includere Și De Reducere A Excluziunii Sociale Aplicând Tactici Integrate – POCU/18/4/1/102788 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei. UAT DRAGOMIRESTI website
2017 „Investește în țara ta!”- POCU/89/3/7/107510 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Asociatia ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VATA MAI BUNA website
2015 Establishment of a Modular Ecvet System in Europe – 2015-1-TR01-KA202-022287 Acest proiect este finantat de Agenția Națională ERASMUS + Turcia Inovasyon Proje Gelistirme Egitim ve Danismanlik Hizmetleri – Turcia website