Perioada de derulare: 19.08.2017-18.08.2020

Proiectul are ca obiectiv reducerea gradului de excluziune socială și sărăcie pentru 551 de membri ai comunităților rome marginalizate determinate și delimitate geografic în satele Rădeni și Doagele (comuna Dragomirești, județul Vaslui) într-o manieră integrată, inovativă și sustenabilă. Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului și al apelului prin implementarea de măsurilor integrate de ocupare, educație, serviciilor sociale/medicale/medico-sociale, îmbunătățirea condițiilor de locuit și de combatere a discriminării și promovare a multiculturalității.

Proiectul urmareste implicarea a 245 de copii in activitati educationale, 276 de adulti in activitați în domeniul ocuparii forței de muncă si 30 de persoane care vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuit.

 

PARTENERI

Proiectul este derulat cu implicarea a 9 parteneri:

  • UAT DRAGOMIRESTI (lider de parteneriat):
  • Partener 1: FUNDAȚIA EDINFO
  • Partener 2: E.M.I. SUPPORT SYSTEM SRL
  • Partener 3: E.M.I. CALL DATA SRL
  • Partener 4: FUNDAȚIA „SOMERSET”
  • Partener 5: SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SAT RADENI
  • Partener 6: LICEUL TEHNOLOGIC VLADIA
  • Partener 7: UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IASI
  • Partener 8: FUNDAȚIA CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

 

FINANȚATOR: Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei.