Perioada de derulare: 22.09.2017-21.09.2020

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea antreprenoriatului in randul romanilor „din Diaspora” prin stimularea inițiativei antreprenoriale in rândul a 336 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), prin sprijinirea lor pentru înființarea de afaceri inclusiv prin oferirea lor a unui suport financiar pentru 40 de afaceri prin oferirea de micro-granturi.

Proiectul urmareste implicarea a 336 de persoane din grupul tinta care vor crea premisele pentru dezvoltarea de noi afaceri, atât in cadrul proiectului, cat si ulterior, bazate pe cunoștințele dobândite si dezvoltarea a 80 noi locuri de munca create in mediul privat din sectorul nonagricol, care vor genera prin sustenabilitatea lor un efect pozitiv in rândul familiilor angajaților dar si comunitatilor din care aceștia provin.

 

PARTENERI

Proiectul este derulat cu implicarea a 4 parteneri sociali:

 

FINANȚATOR: Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.